Maalla ja merellä
tamga on venäjän
logistiikan sekä
tullauksen ekspertti

Logistikkapalvelut. Konsultaatiot ja palvelut. Vienti- ja tuontiliiketoimet.
Integroitut ratkaisut meidän kanssa ovat helppoja!Tamga yhtiö tarjoaa rahtijen tullauksessa ja kansainvälisten kuljetusten järjestämisessä täydellistä palvelukompleksia vienti- ja tuontisuunnilla.

Tiukasti noudattaen Venäjän ja Euroopan lainsäädäntöä otamme kaikki sitoumukset tullimenettelyjen asioiden ratkaisemisessa. Työmme edellytyksenä on huolellisen analyysin vietto ennen rahtijen tullausta.

Tarkistamme jokainen askel, että teidän tavaroita käsitellään viipymättä. Tullausehtojen tarkka tuntemus ja henkilökunnan ammattitaitoisuus sallivat saavuttaa kustannusten merkittäviä säästöjä ja rahtijen tullauksen maksimaalista nopeutta.

Joustavuus, palvelun korkea taso, asiakkaan minimaaliset kustannukset ovat toiminnamme perusperiaatteina.

127 asiakasta

tyytyväiset asiakkaat, joita olemme palvelleet vuodesta 2011

12000 t tavaraa

oli toimitettu EU-maista venäjälle meidän avulla

27,500,000€

ja vähän yli - oli kokonainen tullattavan tavaran arvo

98%

tilauksista oli toimitettu sovitussa ajassa

TULLAUSPALVELUT
VENÄJÄN FEDERAATIOSSA.

 • Läheteasiakirjojen analyysi.
 • Ulkomaankaupan sopimusten valmennusapua.
 • Tavaran luokitus Tuulliliiton ulkomaankaupan toiminnan nomenklatuurin (TN VED TS) mukaan.
 • Tavaran ilmoittaminen, tulliselvityksen järjestäminen (GTD)
 • Asiakirjojen jättäminen tullielimiin.
 • Tullimaksujen ja -verojen ennakkolaskelma.
 • Lupakirjojen saaminen (mukaan lukien tavaran sertifiointi)
 • Tullitarkastuksen jarjestäminen ja toteuttaminen.LOGISTIIKKA

Tamga yhtiö jätjestää kaikenlaisten tavaroiden kuljetusta (mukaan lukien monimutkaisia, ylimitoitettuja jne.) ja tarjoaa asiakkailleen kaikkien liikennevälineiden kuljetuspalveluita: auto-, rautatie-, meri- ja lentokonekuljetuksia, riippuen asiakkaan tarpeista ja toiveista.

Yksilökohtainen lähestymistapa jokaiselle tilaukselle ja laajat mahdollisuudet eri liikennevälineiden ja logistiikkajärjestelmien käyttössä sallivat saavuttaa palvelun korkeaa tasoa.

PYYDÄ ILMAINEN ARVIOINTI

Asiantuntijamme ovat asiakkaiden käytettävissä tullaus- sekä
logistiikkapalveluihimme liittyvissä kysymyksissä

AUTOKULJETUKSET

Autokulkuväline on yksinkertaisin ja edullisin operaativisen rahtikuljetuksen tapa, joka kelpaa pieniin ja keskisuuriin matkoihin. Rahtikuljetukset autokulkuvälineen teitse toteutuvat eri matkoille aikataulun tiukkaine noudattamineen.

Tamga yhtiöllä on paljon kokemusta kansainvälisten ja maansisäisten kuljetusten järjestämisessä. Kansainvälisiin kuljetuksiin käytetään kantokyvyssä pieniä kulkuvälineitä 82 m3, 120 m3. ja ylimittaisten ja raskaitten rahtijen kuljetuksiin käytetään erikoistuneita liikkuvia kalustoja.

Kuljetuspalvelun järjestäminen sisältää:

 • tavaroiden lastausta varten toimittajan ajan koordinointi;
 • oikean tyyppisen ajoneuvon toimittaminen kuormauspaikalle;
 • päivittäinen tiedottaminen ajoneuvon liikkeestä;MERIKULJETUKSET

Tamga yhtiö on sopimuksissa suurten merilinjayritysten kanssa ja tarjoaa rahtijen käsittelyä Pietarin satamassa.

Merikuljetuksen alalla me tarjoamme seuraavia palveluita:

konttikuljetukset (Full Container Load),

sisälähettäminen ja lastaus- ja purkaustyöt satamassa;

rahtin siirtokuormaus konteinersäiliöstä autokulkuvälineihin ja sen seuraava toimittaminen suoraan vastaanottajalle;

Koottujen tavaroiden toimitus.

Tamga yhtiön toiminnan uuteen suuntaan kuuluvat koottujen tavaroiden järjestäminen, konsolidointi ja toimittaminen vastaanottajan ovelle Venäjässä.